دو کیلو بستنی بخر دو کیلو نیم ببر

64,000 تومان 57,600 تومان

با خرید ۲ کیلو بستنی ۲٫۵ کیلو بستنی دریافت کنید