دو کیلو بستنی بخر دو کیلو نیم ببر

68,000 تومان 67,000 تومان

با خرید ۲ کیلو بستنی ۲٫۵ کیلو بستنی دریافت کنید