بستنی سنتی یک کیلویی مخصوص

32,000 تومان 28,800 تومان