بستنی سنتی کاسه ای (۱۲۰گرمی) مخصوص

4,500 تومان 4,000 تومان