نمایش دادن همه 12 نتیجه

بستنی سنتی کاسه ای (130گرمی) مخصوص

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی سنتی نیم کیلویی مخصوص

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی سنتی یک کیلویی مخصوص

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی ۱ کیلویی

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی لیوانی بزرگ

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی لیوانی کوچک

15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی نیم کیلویی

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی میوه ای نیم کیلویی

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی میوه ای یک کیلویی

1,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دو کیلو بستنی بخر دو کیلو نیم ببر

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فالوده نیم کیلویی مخصوص

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فالوده یک کیلویی مخصوص

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید