نمایش دادن همه 12 نتیجه

بستنی سنتی کاسه ای (130گرمی) مخصوص

22,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی سنتی نیم کیلویی مخصوص

70,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی سنتی یک کیلویی مخصوص

140,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی ۱ کیلویی

80,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی لیوانی بزرگ

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی لیوانی کوچک

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی نیم کیلویی

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی میوه ای نیم کیلویی

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی میوه ای یک کیلویی

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دو کیلو بستنی بخر دو کیلو نیم ببر

280,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فالوده نیم کیلویی مخصوص

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فالوده یک کیلویی مخصوص

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید