مشاهده همه 12 نتیجه

بستنی سنتی کاسه ای (۱۲۰گرمی) مخصوص

7,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی سنتی نیم کیلویی مخصوص

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی سنتی یک کیلویی مخصوص

48,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی ۱ کیلویی

35,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی لیوانی بزرگ

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی لیوانی کوچک

6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی نیم کیلویی

18,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی میوه ای نیم کیلویی

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی میوه ای یک کیلویی

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دو کیلو بستنی بخر دو کیلو نیم ببر

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فالوده نیم کیلویی مخصوص

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فالوده یک کیلویی مخصوص

26,000 تومان
افزودن به سبد خرید