بستنی قیفی لیوانی کوچک

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی قیفی نیم کیلویی

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی میوه ای نیم کیلویی

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بستنی میوه ای یک کیلویی

1,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پرتقال انبه 1/5 لیتری

115,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دو کیلو بستنی بخر دو کیلو نیم ببر

196,000 تومان
افزودن به سبد خرید

شیر انبه ۱ لیتری

78,000 تومان
افزودن به سبد خرید

شیر انبه ۱٫۵ لیتری

110,000 تومان
افزودن به سبد خرید

شیر انبه ۴۰۰ سی سی

37,000 تومان
افزودن به سبد خرید

شیر پسته ۱ لیتری

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید

شیر پسته ۱٫۵ لیتری

125,000 تومان
افزودن به سبد خرید

شیر پسته ۴۰۰ سی سی

37,000 تومان
افزودن به سبد خرید